Jak EKG pozwala zbadać pracę serca?

Elektrokardiogram, czyli EKG, to jedno z najważniejszych stosowanych w medycynie narzędzi diagnostycznych. EKG stosowane jest do oceny pracy serca. Jest to nieinwazyjne badanie, które mierzy elektryczną aktywność serca i generuje charakterystyczny zapis w postaci fal na papierze lub na ekranie komputera. EKG pozwala lekarzom na ocenę rytmu serca, wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w przewodnictwie elektrycznym serca, identyfikację uszkodzeń mięśnia sercowego oraz monitorowanie odpowiedzi serca na leczenie.

Jak działa EKG?

Podstawowym elementem wykorzystywanym podczas przeprowadzania badania EKG jest elektrokardiograf. Jest to urządzenie stosowane do rejestrowania elektrycznej aktywności serca. Elektrokardiograf do pomiarów wykorzystuje umieszczane w odpowiednich miejscach na skórze pacjenta, czyli na klatce piersiowej, na ramionach i na nogach, elektrody. Przewodzą one do elektrokardiografu generowane przez serce elektryczne impulsy. Elektrokardiograf je rejestruje na papierze lub na ekranie komputera jako charakterystyczne fale.

Rejestracja wyniku badania EKG obejmuje kilka standardowych odprowadzeń, które pozwalają na ocenę pracy różnych obszarów serca. Jak tłumaczy nasz rozmówca, kardiolog z Przychodni medycznej MEDAN w Jarocinie:

Odprowadzenia standardowe to: odprowadzenia przedsercowe (V1-V6), odprowadzenia kończynowe (I, II, III, aVR, aVL, aVF) oraz odprowadzenia prawokomorowe (V3R-V6R). Każde z nich rejestruje elektryczną aktywność serca z innej perspektywy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie kompleksowego obrazu pracy serca.

Co można ocenić na podstawie wyników badania EKG?

Badanie EKG pozwala na ocenę wielu aspektów pracy serca, najważniejszymi elementami są:

  • Rytm serca – badanie EKG umożliwia identyfikację rytmu serca i sprawdzenie, czy jest to rytm regularny czy nieregularny. W EKG można również wykryć nieprawidłowe rytmiczne zaburzenia, takie jak migotanie przedsionków czy migotanie komór.
  • Przewodnictwo elektryczne serca – EKG pozwala na ocenę przewodnictwa impulsów elektrycznych w sercu. Badanie może wykazać opóźnienia lub bloki w przewodzeniu impulsów, co może sugerować uszkodzenia przewodzenia w sercu.
  • Uszkodzenia mięśnia sercowego – na podstawie wyników badania EKG można też wykazać uszkodzenia mięśnia sercowego. Doświadczony kardiolog w wynikach badania może wykryć m.in. zawał mięśnia sercowego. Charakterystyczne zmiany w falach EKG mogą bowiem wskazywać na uszkodzenia w określonych obszarach serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *